Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týřovice - Kamenná hůrka

Topografická situace: Lokalita se nachází na zalesněném vrchu, cca 1000 m západně od křižovatky silnic v obci Týřovice.

Stratigrafická pozice: Milečské pískovce a slepence.

Petrografická charakteristika: Světlešedé křemenné pískovce a slepence tvořené křemennými zrny a valouny.

Typ odkrytosti: Řada malých jam a lůmků.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulopsis resseri, Ellipsocephalus cf. hoffi, Germaropyge germari, Hydrocephalus carens?, Lobocephalina emmrichi, Perneraspis conifrons, Ptychoparia striata, Ptychoparioides torifrons, brachiopodi Jamesella perpasta, Jamesella subquadrata, Pompeckium kuthani, gastropodi Helcionella pompeckji, Pelagiella sp., cystoidea zatím nepopsaného rodu.

Týřovice - Pod trním 

Topografická situace: Lokalita se nachází na zalesněném svahu nad levým břehem Karáskova potoka, cca 200 m od ústí Karáskovy rokle, severně od kóty 341, východně od Milče.

Stratigrafická pozice: Spodní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Několik vložek drobového šedožlutého pískovce s vápnitým tmelem v šedomodrých jílovitých břidlicích.

Typ odkrytosti: Malý, uměle vytvořený lůmek s množstvím suti. Pískovcové vrstvy vytěženy.

Faunistické společenstvo v pískovci: trilobiti Bailiella granulata, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Eccaparadoxides pusillus, Germaropyge germari, Hydrocephalus carens, Lobocephalina emmrichi, Luhops expectans, Phalagnostus nudus, Plutonides hicksi, Ptychoparia dubinka, Skreiaspis spinosa, brachiopod Bohemiella romigeri, ostnokožci Ceratocystis perneri, Etoctenocystis aff. bohemica, Lichenoides vadosus, Stromatocystites pentangularis, ?Medusites cf. radiatus, hyolit Maxilites sp.

Faunistické společenstvo v břidlicích: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus,  Hydrocephalus carens, Lobocephalina emmrichi Phalagnostus nudus, Ptychoparia dubinka, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, brachiopod Bohemiella romigeri.

Týřovice - Karáskova rokle 

Topografická situace: Lokalita se nachází mezi levým břehem Berounky a levým břehem Karáskova potoka severně od osady Luh.

Stratigrafická pozice: Střední až svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Šedomodré prachové břidlice.

Typ odkrytosti: Přirozené skalní výchozy a umělé odkryvy s množstvím suti.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Bailiella granulata, Condylopyge rex, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera,  Eccaparadoxides pusillus, Hydrocephalus carens, Lobocephalina emmrichi, Luhops expectans, Mikaparia mutica, Peronopsis umbonata, Phalacroma bibullatum, Phalagnostus nudus, Pleuroctenium granulatum, Plutonides hicksi, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, brachiopodi Bohemiella romingeri, Lingulella sp., ostnokožci Ceratocystis perneri, Lichenoides vadosus, Trochocystites bohemicus.  

Týřovice - Pod hruškou

Topografická situace: Lokalita se nachází na levém břehu Berounky při silnici z Luhu do Týřovic, cca 500 m od mostu.

Stratigrafická pozice: Svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Velmi jemné jílovité načervenalé břidlice spolu s hrubšími  šedomodrými, deskovitě odlučnými břidlicemi s podřízenými písčitějšími a slepencovými polohami.

Typ odkrytosti: Umělé odkryvy z větší části dnes překryty sutí a hlínou.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Bailiella granulata, Condylopyge rex, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Conocoryphe gerlinda, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Eccaparadoxides rohanovicus, Germaropyge germari, Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Luhops expectans, Mikaparia muticaPeronopsis umbonata, Phalacroma bibullatum, Phalagnostus nudus, Pleuroctenium granulatum, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Skryjagnostus pompeckji, Solenopleurina tyrovicensis, brachiopodi Bohemiella romingeri, Lingulella sp., ostnokožci Ceratocystis perneri, Etoctenocystis aff. bohemica, Trochocystites bohemicus, Trochocystoides parvus, hyoliti Parentilites parens, Slapylites signatulus, gastropod Latouchella sp., červ? Volborthella tenuis bohemica.

Týřovice – lůmek

Topografická situace: Lokalita se nachází cca 500 m od jihozápadního okraje vesnice Týřovice při silnici na Skryje.

Stratigrafická pozice: Svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Tence laminované světlezelené jílovité břidlice.

Typ odkrytosti: Malý lůmek, dnes již téměř zasucený.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Condylopyge rex, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Hydrocephalus carens, Luhops expectansPeronopsis umbonata, Phalacroma bibullatum, Phalagnostus nudus, Pleuroctenium granulatum, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Skryjagnostus pompeckji, Solenopleurina tyrovicensis, Tyragnostus alferii sp.n., brachiopod Lingulella sp., červ? Volborthella tenuis bohemica.

Týřovice - Studená hora

Topografická situace: Lokalita se nachází na severním svahu stejnojmenném vrchu severovýchodně od Týřovic v zarostlé rokli.

Stratigrafická pozice: Spodní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Drobové žlutohnědé pískovce střídající se s vrstvami tmavomodrých jílovitých břidlic.

Typ odkrytosti: Umělý odkryv, dnes již zasucený.

Faunistické společenstvo v pískovcitrilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Bailiella granulata, Condylopyge rex, Conocoryphe gerlinda, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Germaropyge germari, Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Luhops expectans, Mikaparia mutica, Peronopsis umbonata,  Phalagnostus nudus, Plutonides hicksi, Ptychoparia dubinka, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Skryjagnostus pompeckji, Solenopleurina tyrovicensis, brachiopod Bohemiella romingeri, ostnokožci Ceratocystis perneri, Etoctenocystis aff. bohemica, Lichenoides vadosus, Trochocystites bohemicus, gastropod Helcionella pompeckji.

Faunistické společenstvo v břidlicích: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Luhops expectans, Sao hirsuta, ostnokožec Trochocystites bohemicus.

Profil u silnice z Luhu do Skryjí

Topografická situace: Lokalita se nachází při západním okraji silnice, vedoucí z Luhu do Skryjí, cca 250 m od mostu. 

Stratigrafická pozice: Milečské pískovce a slepence až týřovické slepence a droby.

Petrografická charakteristika: Světlešedé křemenné milečské pískovce a slepence, žlutohnědé drobové pískovce a tmavohnědé týřovické slepence a droby.

Typ odkrytosti: Uměle vytvořený profil o velikosti cca 3 x 14 m.

Faunistické společenstvo: Nalezeno v milečských dříve orthisových pískovcích. trilobiti Ellipsocephalus cf. hoffi, ?Hydrocephalus carens, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparioides torifrons, brachiopodi Jamesella subquadrata, Pompeckium kuthani, dendroidi.

Skryje - Luh 

Topografická situace: Lokalita se nachází na pravém břehu Berounky ve svahu nad mostem v osadě Luh.

Stratigrafická pozice: Střední až svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Šedomodré až šedozelené prachové břidlice.

Typ odkrytosti: Přirozené a umělé odkryvy po celém svahu s množstvím suti.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Bailiella granulata, Condylopyge rex, Conocoryphe gerlinda, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus,  Diplorrhina cuneiferaEccaparadoxides pusillus, Eccaparadoxides rohanovicus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Hydrocephalus carens, Lobocephalina emmrichi, Luhops expectans, Mikaparia mutica,  Peronopsis umbonata, Phalacroma bibullatum, Phalagnostus nudus, Pleuroctenium granulatum, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Skryjagnostus pompeckji, Solenopleurina tyrovicensis, brachiopodi Bohemiella romingeri, Glyptacrothele bohemica, Lingulella sp., Luhotreta pompeckji, ostnokožci Ceratocystis perneri, Lichenoides vadosus, Luhocrinus monicae, Trochocystites bohemicus,  hyoliti Buchavalites primus, Parentilites parens, gastropod Pelagiella sp., červ? Volborthella tenuis bohemica, ichnofosílie Forfexicaris sp., akritarcha.  

Skryje - Na plazech 

Topografická situace: Lokalita se nachází na levém svahu rokličky, vedoucí od Skryjí do Luhu  východně od Skryjí.

Stratigrafická pozice: Svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Šedozelené až šedomodré jílovité a prachové břidlice.

Typ odkrytosti: Umělé odkryvy dnes již téměř zasuceny.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Condylopyge rex, Conocoryphe gerlinda, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Eccaparadoxides rohanovicus, Ellipsocephalus cf. hoffi,  Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Mikaparia mutica, Peronopsis umbonata, Phalacroma bibullatum, Phalagnostus nudus, Pleuroctenium granulatum, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Skryjagnostus pompeckji, Solenopleurina tyrovicensis, brachiopodi Bohemiella romingeri, Glyptacrothele bohemica, Lingulella sp., Luhotreta pompeckji, ostnokožci Ceratocystis perneri, Lichenoides vadosus, Luhocrinus monicae, Trochocystites bohemicus, hyoliti Buchavalites primus, Parentilites parens, gastropod Latouchella sp., červ? Volborthella tenuis bohemica.      

Dlouhá hora  

Topografická situace: Lokalita se nachází na zalesněném svahu na pravém břehu Zbirožského potoka, cca 1000 m jihozápadně od Skryjí. 

Stratigrafická pozice: Spodní až svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus. 

Petrografická charakteristika: Šedomodré břidlice s prachovou příměsí a šedozelené jílovité břidlice.

Typ odkrytosti: Umělé odkryvy, dnes již téměř zasucené.

Faunistické společenstvo: trilobiti Acadoparadoxides (A.) cf. sirokyi, Agraulos (Agraulos)  ceticephala, Condylopyge rex, Conocoryphe  sulzeri sulzeri, Conocoryphe gerlinda, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Eccaparadoxides rohanovicus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Mikaparia mutica, Phalacroma bibullatum, Phalagnostus nudus, Pleuroctenium granulatum, Plutonides hicksi, Ptychoparia dubinka, Ptychoparioides henkli, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Skryjagnostus pompeckji, Solenopleurina tyrovicensis,  brachiopodi Bohemiella romingeri, Glyptacrothele bohemica, Lingulella sp., Luhotreta pompeckji, ostnokožci Ceratocystis perneri, Lichenoides vadosus, Trochocystites bohemicus, Trochocystoides parvus, hyoliti Buchavalites primus, Maxilites maximus, Maxilites robustus, Slapylites signatulus,  gastropod Latouchella sp., červ? Volborthella tenuis bohemica.      

Slapnický mlýn 

Topografická situace: Lokalita se nachází v bývalém lomu v osadě Slapnice, cca 1000 m jihozápadně od Skryjí.

Stratigrafická pozice: Milečské pískovce až spodní část biozóny Eccaparadoxides pusillus. Fauna pochází z milečských dříve orthisových pískovců.

Petrografická charakteristika: Drobové žlutošedé pískovce. 

Typ odkrytosti: Zasucený a zalesněný bývalý lom.

Faunistické společenstvo: trilobiti Ellipsocephalus cf. hoffi, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia striata, Ptychoparioides torifrons, brachiopodi Jamesella subquadrata, Pompeckium kuthani, gastropod Helcionella pompeckji.

Dubinky 

Topografická situace: Lokalita se nachází na západní straně stejnojmenného vrchu nad rekreačním zařízením pod cestou vedoucí na Jezírka, cca 350 m jihozápadně od lokality Dlouhá hora.

Stratigrafická pozice: Spodní až svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Šedomodré prachové břidlice. 

Typ odkrytosti: Skalní výchozy s množstvím suti v délce cca 200 m.

Faunistické společenstvo: trilobiti Acadoparadoxides (A.) cf. sirokyi, Conocoryphe sulzeri atlanta , Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Germaropyge germari, Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Mikaparia mutica, Phalagnostus nudus, Ptychoparia dubinka, Ptychoparioides henkli, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, Solenopleurina tyrovicensis, brachiopod Bohemiella romingeri. 

Čihátko 

Topografická situace: Lokalita se nachází na jižním svahu stejnojmenného vrchu v zářezu cesty, vedoucí západovýchodním směrem na levém břehu Zbirožského potoka.

Stratigrafická pozice: Svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Šedozelené droby.

Typ odkrytosti: Umělý odkryv, dnes již téměř zasucený.

Faunistické společenstvo: trilobiti Conocoryphe sulzeri atlanta, Ctenocephalus (Ctenocephalus)  coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Mikaparia mutica, Phalagnostus nudus, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, brachiopodi Acrothele quadrilineata, Bohemiella romingeri, Luhotreta pompeckji, ostnokožci Buchavocrinus joachimi, Ceratocystis perneri, Etoctenocystis aff. bohemica, Lichenoides vadosus, Trochocystites bohemicus, Trochocystoides parvus, hyoliti Maxilites maximus, Oboedalites oboediens, Parentilites parens, Slapylites signatulus. 

Buchava

Topografická situace: Lokalita se nachází na pravém břehu Zbirožského potoka na severní straně zalesněného pahorku nad hájovnou (bývalou samotou Buchava).

Stratigrafická pozice: Střední až svrchní část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Šedomodré drobové břidlice až droby. 

Typ odkrytosti: Skalní výchozy a malý lom s množstvím suti.

Faunistické společenstvo: trilobiti Agraulos (Agraulos) ceticephala, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Conocoryphe gerlinda, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Eccaparadoxides pusillus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Hydrocephalus carens, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Sao hirsuta, Skreiaspis spinosa, brachiopodi Acrothele quadrilineata, Bohemiella romingeri, Glyptacrothele bohemica, Hadrotreta sp., Luhotreta pompeckji, ostnokožci Acanthocystites sp., Ceratocystis perneri, Trochocystites bohemicus, hyoliti Buchavalites pompeckji, Buchavalites primus, Maxilites maximus, Maxilites robustus, Oboedalites oboediens, Parentilites parens, Slapylites signatulus, gastropodi Cambretina mareki, Costipelagiella zazvorkai.

Hlohovice 

Topografická situace: Lokalita se nachází na poli zvaném „Na žďáru“ jihovýchodně od vesnice Hlohovice.

Stratigrafická pozice: Milečské dříve orthisové pískovce.

Petrografická charakteristika: Žlutošedý drobový pískovec.  

Typ odkrytosti: Pískovcové bloky ze skeletu pod ornicí.

Faunistické společenstvo: trilobiti Ellipsocephalus cf. hoffi, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia striata, Ptychoparioides torifrons, brachiopodi Jamesella subquadrata, Lindinella sp., Pompeckium kuthani, gastropodi Helcionella pompeckji, Pelagiella sp.

Biskoupky 

Topografická situace: Lokalita se nachází na východním břehu Lohovického potoka na zalesněném pahorku, cca 400 m severozápadně od vesnice Biskoupky.

Stratigrafická pozice: Střední část biozóny Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Nezřetelně laminované šedomodré břidlice a droby místy s vápnitými pískovci  a s hojnými karbonátovými konkrecemi.  

Typ odkrytosti: Skalní výchozy a umělé odkryvy s množstvím suti v délce cca 50 m.

Faunistické společenstvo: trilobiti Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Diplorrhina cuneifera, Eccaparadoxides pusillus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Germaropyge germari, Hydrocephalus carens, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia dubinka, Skreiaspis spinosa, brachiopodi Bohemiella romingeri, Glyptacrothele bohemica, Luhotreta pompeckji, ostnokožci Ceratocystis perneri, Trochocystites bohemicus, hyoliti Buchavalites pompeckji, Buchavalites primus, Parentilites parens.