Jdi na obsah Jdi na menu
 


Loděnice - Barrandovy jámy a Černidla

Topografická situace: Lokalita se nachází na Špičatém vrchu v lese a zářezu silnice z Loděnic do Bubovic.

Stratigrafická pozice: Motolské souvrství.

Petrografická charakteristika: Tufitické břidlice s čočkami vápenců, tufitické vápence a hnědé vápnité břidlice.

Typ odkrytosti: Několik umělých odkryvů (jam) v lesíku a skalní výchozy v zářezu silnice. 

Faunistické společenstvo: z graptolitové zóny Cyrtograptus lungreni, subzóna Testograptus testis, trilobiti Aulacopleura (Aulacopleura) konincki, Odontopleura (Odontopleura)  ovata ovata, Phacopidella glockeri, Planiscutellum planum pluto, Cyphoproetus putzkeri, Cheirurus (Cheirurus) obtusatus, Bohemoharpes (Bohemoharpes) naumanni, Conoparia inculpatum, Dicranopeltis scabra propinqua, Radiaspis formosa, Scharyia wenlockiana, Ceratocephala barrandei, mechovky, lilijice, hlavonožci, brachiopodi, křemité houby, graptoliti  aj. Z graptolitové zóny Monograptus belophorus, trilobiti Miraspis mira, Odontopleura (Odontopleura) siemangi, Leonaspis (Kettneraspis) roemeri, Staurocephalus murchisoni, Cheirurus (Cheirurus)  insignis, Planiscutellum planum planum, Decoroproetus (Decoroproetus) coderus, Decoroproetus (Decoroproetus) decoratus, Harpidella (Harpidella) lodenicensis, brachiopodi Cyrtia maior maior, Mezounia bicuspis, lilijice, dendroidi, graptoliti aj.   

Kosov u Berouna

Topografická situace: Lokalita se nachází v nejvyšším patře čelní stěny velkého  jámového lomu, nacházejícím se nad cementárnou v Králově Dvoře.

Stratigrafická pozice: Kopaninské souvrství.

Petrografická charakteristika: Světlehnědé tufitické vápnité břidlice.

Typ odkrytosti: Vrstevní plochy s množstvím sutě. 

Faunistické společenstvo: trilobiti Otarion (Otarion) diffractum, Harpidella (Harpidella) misera, Diacanthaspis (Acanthalomina) minuta, Prionopeltis archiaci, Scharyia micropyga, Kosovopeltis svobodai, brachiopodi aj.

Bubovice u Berouna

Topografická situace: Lokalita se nachází v lomu na západním okraji lesa západně od nejvyššího bodu silnice vedoucí z Loděnic do Bubovic.

Stratigrafická pozice: Požárské souvrství.

Petrografická charakteristika: Narůžovělé organodetrické vápence a jemnozrnné šedé vápence.

Typ odkrytosti: Vrstevní plochy s množstvím sutě. 

Faunistické společenstvo: trilobiti Calymene(?) chica, Prionopeltis unica obo, Bohemoharpes (Unguloharpes) bubovicensis, Conoparia ofelia, Struszia (Struszia) concomitans, brachiopodi, hlavonožci aj.