Jdi na obsah Jdi na menu
 


Holoubkov (V Ouzkém)

Topografická situace: Lokalita se nachází cca 1 km severozápadně od středu obce Holoubkov v místě, kde se v minulosti těžila sedimentární železná ruda.

Stratigrafická pozice: Třenické souvrství.

Petrografická charakteristika: Hrubozrnné droby a slepence.

Typ odkrytosti: Zbytky starých hald a hluboké z části zavezené jámy.

Faunistické společenstvo: trilobiti Ottenbyaspis broeggeri, Hemibarrandia holoubkovensis, Agerina ferrigena, Anacheirurus bohemicus, Parapilekia ferrigena, Parabathycheilus krafti, Eulomina mitratum, Apatokephalus aff. dagmarae, Platypeltoides sp., Holoubkocheilus granulatus, Holubaspis perneri, Holoubkovia klouceki a velké množství brachiopodů s převládajícími Poramborthis grimmi a Acrotreta grandis. Vzácně se vyskytují jablovci a plži.

Olešná

Topografická situace: Lokalita se nachází na východním okraji obce Olešná, 3 km severozápadně od kláštera Svatá Dobrotivá.

Stratigrafická pozice: Mílinské souvrství.

Petrografická charakteristika: Šedé a rudohnědé silicity s vložkami jemnozrnných rudohnědých drob. 

Typ odkrytosti: Lom v čelní stěně s množstvím skalních výchozů pokrytých vegetací.

Faunistické společenstvo: trilobiti Geragnostus peki, Geragnostus atavus, Holubaspis perneri, Parapilekia olesnaensis, Anacheirurus nanus, Niobina? sp., Niobella cf. innotata, Apatokephalus dagmarae, Harpides grimmi, Ceratopyge mareki, Celdometopus klouceki, Proteuloma kettneri, inartikulátní brachiopodi Leptembolon insons insons,Thysanotos siluricus, Orbithele maior, Conotreta turricula, orthidní brachiopodi  Jivinella incola, Poramborthis klouceki, Ranorthis kvanica, cystoidi a jehlice hub.

Pod Starým hradem

Topografická situace: Lokalita se nachází ve strmém svahu s hlubokou roklí přetnutou železničním náspem  jižně od Klabavy.

Stratigrafická pozice: Klabavské souvrství.

Petrografická charakteristika: Šedozelené jemnozrnné jílovité břidlice.

Typ odkrytosti: Množství suťové břidlice.

Faunistické společenstvo: trilobiti Euloma (Calymenopsis) bohemicum, Euloma (Calymenopsis) inexspectatum, Symphysurus rouvillei, Aspidaeglina miranda, Asaphellus perneri, Bohemopyge decorata, Klabavia cuspidata, Bohemolichas praecursor, Ilaenopsis primulus,Gimnagnostus ariel, Geragnostus consors, Geragnostus splendens, brachiopodi Rafanoglossa platyglossa, Paldiskites sulcatus aj., zbytky plžů a hlavonožců, konulárie a graptoliti.  

Vosek

Topografická situace: Lokalita zahrnuje část území (pole) mezi Rokycany a Osekem, táhnoucí se zhruba od osady Díly  přes Hůrku a dále asi 500 m na západ od silnice Rokycany - Osek.

Stratigrafická pozice: Šárecké souvrství

Petrografická charakteristika: Křemité konkrece tzv. "rokycanské kuličky".

Typ odkrytosti: Na jaře a na podzim po orbě.

Faunistické společenstvo: trilobiti Asaphellus desideratus, Bohemopyge discreta, Nerudaspis aliena, Nobiliasaphus pulverigenus, Bathycheilus perplexus, Prionocheilus vokovicensis, Colpocoryphe bohemica, Osekaspis comes, Pateraspis pater, Novakella bergeroni, Pricyclopyge binodosa, Pricyclopyge prisca, Symphysops mitratus mitratus, , Symphysops sulcatus, Ormathops atavus, Trinucleoides reussi, Plasiaspis bohemica, Placoparia (Placoparia) cambriensis, Areiaspis barrandei, Eoharpes primus primus, Ectiilaenus advena, Ectiilaenus katzeri katzeri, Svobodapeltis avus, Bohemolichas incola, Uralichas avus, Kodymaspis puer, Pliomerops senilis, Symphysurus? calvus Selenopeltis macrophtalma dále brachiopodi, konulárie, gastropodi, hyoliti, ostrakodi aj. 

Malé Přílepy

Topografická situace: Lokalita zahrnuje část území (pole) podél silnice mezi Malými Přílepy a Chrustenicemi.

Stratigrafická pozice: Dobrotivské souvrství

Petrografická charakteristika: Křemité konkrece tzv. "rokycanské kuličky".

Typ odkrytosti: Na jaře a na podzim po orbě.

Faunistické společenstvo: trilobiti Degamella princeps, Microparia klouceki, Microparia lusca, Pricyclopyge longicephala, Ormathops novaki, Eoharpes benignensis, Ectiilaenus benignensis, Uralichas frangipana, Petrbokia longicauda, Placoparia (Placoparia) zippei, Girvanopyge mrazeki dále brachiopodi, konulárie, gastropodi, hyoliti, ostrakodi aj. 

Čilina u Rokycan

Topografická situace: Lokalita se nachází na severním svahu Čiliny pod vrcholem jihozápadně od bývalé hájovny. 

Stratigrafická pozice: Libeňské souvrství.

Petrografická charakteristika: Světlé slepencovité křemence až pískovce.

Typ odkrytosti: Bývalý lom.

Faunistické společenstvo: trilobiti Colpocoryphe grandis grandis, Dalmanitina (Dalmanitina) cilinensis, Kloucekia trixi, Zeliszkella (Mytocephala) inflata, Ectiilaenus? holubi, Deanaspis parviporus, dále brachiopodi, konulárie, gastropodi, hlavonožci aj.

Praha - Letná

Topografická situace: Lokalita se nachází ve svahu pod Hanavským pavilónem v Letenských sadech. 

Stratigrafická pozice: Střední polohy letenského souvrství.

Petrografická charakteristika: Černé karbonátové konkrece, šedočerné jílovité břidlice a světlešedé deskovitě rozpadavé droby.

Typ odkrytosti: Přirozený skalní odkryv s množstvím sutě.

Faunistické společenstvo: trilobiti Dalmanitina (Dalmanitina) socialis, Deanaspis goldfussi, Eccoptochile (E.) clavigera, Selenopeltis buchi buchi, dále brachiopodi , vzácné hvězdice a ichnofosilie.

Trubín u Berouna

Topografická situace: Lokalita se nachází v zářezu polní cesty vedoucí severozápadním směrem od Trubína do Králova Dvora. 

Stratigrafická pozice: Vinické souvrství.

Petrografická charakteristika: Světlehnědé rozpadavé slídnaté prachovce.

Typ odkrytosti: Přirozené výchozy a umělý odkryv.

Faunistické společenstvo: trilobiti Dalmanitina (Dalmanitina) elfrida, Deanaspis senftenbergi,  Cyclopyge rediviva, Heterocyclopyge pachycephala, Eudolatites (Eudolatites) sumptuosus, Zeliszkella ( Zeliszkella) deshayesi, Dionide formosa, Ellipsotaphrus infaustus, Selenopeltis beyrichi a dále brachiopodi.

Zahořanský stratotyp

Topografická situace: Lokalita se nachází na zarostlém pahorku za školní budovou v obci Zahořany u Berouna. 

Stratigrafická pozice: Zahořanské souvrství.

Petrografická charakteristika: Šedohnědé a zelenavé, jemně slídnaté prachovce, místy s čočkami žlutavě zvětrávajích karbonátů.  

Typ odkrytosti: Zarostlé staré jámy na temeni pahorku a množství drobné sutě na jeho jižním úpatí.

Faunistické společenstvo: trilobiti Dalmanitina (Dalmanitina) proaeva, Selenopeltis inerme inerme, Marrolithus ornatus, Flexicalymene (Flexicalymene) incerta, Vysocania (?) panderi, Chlustinia keyserlingi, Actinopeltis globosa, Nobiliasaphus nobilis, Prionocheilus pulcher, Eccoptochile perlata, Eudolatites (Eudolatites) dubius, Kloucekia phillipsi, Calymenella media, Cekovia salteri, ostnokožci Arachnocystites infaustus, Aristocystites bohemicus, Codiacystis bohemica, Dendrocystites sendwicki, Mimocystites sp., brachiopodi  Aegiromena aquila, Rafinesquina pseudoloricata, Triplesia deformata, mlži Ctenodonta bohemica, Praeleda compar, konulárie Exoconularia exquisita aj.

Praha - Velká Chuchle

Topografická situace: Lokalita se nachází  na jižním svahu ulice Na hvězdárně ve Velké Chuchli.

Stratigrafická pozice: Bohdalecké souvrství.

Petrografická charakteristika:  Černošedé jílovité břidlice s rezavými limonitovými skvrnami a drobnými karbonátovými konkrecemi. 

Typ odkrytosti: Přirozený skalní výchoz s množstvím sutě.

Faunistické společenstvo: trilobiti Onnia abducta, Sokhretia solitaria, Eudolatites (Eudolatites) angelini, Selenopeltis tenyl, Phacopidina quadrataNobiliasaphus kumatox, Vysocania vaneki, Lonchodomas chuchlensis, Prionocheilus borni, Calymenella media, brachiopodi Drabovia postrema, Aegiromena descendens, Paterula bohemica, hlavonožci, mlži Ctenodonta bohemica, Synek antiquus, Dceruska sp., plži  Lophospira viator, Holopea vermiculosa dále hyoliti, červi, ostnokožci, graptoliti  aj.   

Levín

Topografická situace: Lokalita se nachází v zářezu dálnice D5 na jihovýchodním svahu Lucperka u Levína nedaleko Berouna.  

Stratigrafická pozice: Králodvorské souvrství.

Petrografická charakteristika: Šedé jílovité břidlice ve spodní části a vrstva jílovitého karbonátu (perníku) ve svrchní části souvrství.  

Typ odkrytosti: Několik uměle vytvořených jam.

Faunistické společenstvo: trilobiti  Birmanites kielanae, Harpidella (Harpidella) cf. kielanae, Flexicalymene (Flexicalymene) declinata, Actinopeltis carolialexandri, Actinopeltis insocialis, Cyclopyge marginata, Degamella gigantea, Microparia speciosa, Symphysops armatus, Dreyfussina (?) simaki, Kloucekia pachypa, Mucronaspis grandis, Dindymene fridericiaugusti, Dionide speciosa, Alceste latissima, Octillaenus hisingeri, Zetillaenus wahlenbergianus, Eoleonaspis olini, Selenopeltis vultuosa, Phillipsinella parabola parabola, Lonchodomas portlocki, Raphiophorus tenellus, Amphytrion radians, Delgadoa zeidleri, Marekolithus kosoviensis, Nankinolithus granulatus a dále brachiopodi rodů Chonetoidea, Cyclospira, Rafagnostella, Ravozetina, Jezercia, Botidium, Leptaena, Proboscisambom, gastropodi, ostnokožci aj.  

Praha - Nová Ves

Topografická situace: Lokalita se nachází  v dolní polovině rokle, táhnoucí se západovýchodním směrem na jih od Nové Vsi  jihozápadně od Butovic.  

Stratigrafická pozice: Kosovské souvrství.

Petrografická charakteristika: Slídnaté šedozelené břidlice s tenkými vložkami a čočkami šedých křemitých pískovců.  

Typ odkrytosti: Skalní výchozy na severním svahu rokle.

Faunistické společenstvo: trilobiti  Mucronaspis mucronata, Brongniartella platynota, graptoliti Glyptograptus, Climacograptus, brachiopodi Dedzetina sp., Lingula sp., ichnofosilie  aj.