Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velcí - Vystrkov

Topografická situace: Lokalita se nachází v prostoru mezi obcí Velcí a vrcholem hory Vystrkov na pravém břehu Pstruhového potoka.

Stratigrafická pozice: Zóna Eccaparadoxides pusillus až zóna Ellipsocephalus hoffi - Rejkocephalus - Lingulella.

Petrografická charakteristika:  Světle až modrozelené droby, modrohnědé prachové břidlice.

Typ odkrytosti:  Řada přirozených a umělých odkryvů.

Faunistické společenstvo: Zóna Eccaparadoxides pusillus až interval Eccaparadoxides pusillus - Paradoxides gracilis, trilobiti Luhops expectans, Catharia havliceki, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Acadoparadoxides (A.) sirokyi, Eccaparadoxides pusillus, Eccaparadoxides sp. nov., Hydrocephalus minor, Mikaparia milena, Ptychoparioides sp., Dawsonia dawsoni, Dipplorhina cuneifera, Onymagnostus hybridus, Hypagnostus parvifrons, Phalagnostus prantli, brachiopod Westonia bohemica, ostnokožci Stromatocystites pentangularis, Acanthocystites briareus, Akadocrinus jani, ostrakod Konicekion snajdri a hyoliti.

Zóna Paradoxides gracilis, trilobiti Conocoryphe sulzeri sulzeriHydrocephalus minor, Paradoxides gracilis, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia striata, Mikaparia milena, Peronopsis integra, Hypagnostus parvifrons, ostnokožci Stromatocystites pentangularis, Lichenoides priscus, Acanthocystites briareus, Akadocrinus jani, Etoctenocystis bohemica, Vyscystis ubaghsi, ostrakod Konicekion radion.

Zóna Ellipsocephalus hoffi - Rejkocephalus - Lingulella, trilobiti Ellipsocephalus hoffi, Rejkocephalus rotundatus, brachiopodi Lindinella kordulei, Lingulella havliceki, Acrothele gigantea, ostrakod Konicekion tix.

Jince - Vinice

Topografická situace: Lokalita se nachází na zalesněném svahu na pravém břehu Litavky naproti nádraží.

Stratigrafická pozice: Úplný sled jineckými vrstvami.

Petrografická charakteristika: Žlutavé pískovce, světlezelené droby, hnědomodré břidlice. 

Typ odkrytosti: Řada přirozených a umělých odkryvů.

Faunistické společenstvo: horizont Ornamentaspis - Conocoryphe, trilobiti Condylopyge rex, Peronopsis acadica, Phalagnostus prantli, Conocoryphe robusta, ?Mikaparia milena, Acadolenus snajdri, Ellipsocephalus cf. hoffi, Germaropyge cf. germari, Acadoparadoxides (A.) cf. sacheri, Rejkocephalus knizeki, Sternbergaspis brdensis, Solenopleurina cf. tyrovicensis, brachiopodi Westonia? fatkai, Botsfordia snajdri, Lingulella sufi, Luhotreta pompeckji   dále zatím nepopsaní ostnokožci, hyoliti, orthothéka, ichnofosilie.

Zóna Eccaparadoxides pusillus až interval Eccaparadoxides pusillus - Paradoxides gracilis, trilobiti Conocoryphe robusta, Catharia havliceki, Conocoryphe sulzeri sulzeri, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Germaropyge cf. germari, Acadoparadoxides (A.) sirokyi, Eccaparadoxides pusillus, Eccaparadoxides oppanol, Hydrocephalus minor, Mikaparia milena, Jincella prantli, Dawsonia dawsoni, Dipplorhina cuneifera, Onymagnostus hybridus, Tomagnostus perrugatus, Doryagnostus vinicensis, Hypagnostus parvifrons, Phalagnostus prantli, Phalacroma bibullatum, brachiopodi  Acrothele quadrilineata, Glyptacrothele bohemica,  Lingulella sp., Luhotreta pompeckji, ostnokožci Stromatocystites pentangularis, Acanthocystites briareus, Akadocrinus jani, ostrakod Konicekion snajdri a hyoliti.

Zóna Paradoxides gracilis, trilobiti Conocoryphe sulzeri sulzeriHydrocephalus minor, Paradoxides gracilis, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia striata, Mikaparia milena, Diplorrhina redita, Diplorrhina robisoni, Peronopsis integra, Hypagnostus parvifrons, ostnokožci Stromatocystites pentangularis, Lichenoides priscus, Acanthocystites briareus, Akadocrinus jani, Akadocrinus knizeki, Etoctenocystis bohemica, ostrakod Konicekion radion.

Zóna Ellipsocephalus hoffi - Rejkocephalus - Lingulella, trilobiti Ellipsocephalus hoffi, Rejkocephalus rotundatus, brachiopodi Lingulella havliceki, Acrothele gigantea, ostrakod Konicekion tix.

Rejkovice - Potůček

Topografická situace: Lokalita leží na pravém břehu bezejmenné vodoteče, přibližně 1 km západně od obce Rejkovice. 

Stratigrafická pozice: Zóna Eccaparadoxides pusillus, subzóna Acadolenus snajdri - Litavkaspis rejkovicensis - Eccaparadoxides pusillus.

Petrografická charakteristika: Hnědofialové prachovce s písčitými laminami v některých polohách čočkovitá tělesa zelené barvy a šedohnědé břidlice.

Typ odkrytosti: Tři umělé odkryvy navzájem cca 100 m od sebe vzdálené.

Faunistické společenstvo: trilobiti Litavkaspis rejkovicensis, Skreiaspis spinosa, Conocoryphe sulzeri cirina, Ellipsocephalus cf. hoffi, Germaropyge cf. germari, Acadoparadoxides (A.) sirokyi, Eccaparadoxides pusillus, Hydrocephalus mandiki, Rejkocephalus knizeki, Acadolenus snajdri, Mikaparia milena, Ptychoparioides chlupaci, Solenopleurina tyrovicensis, Peronopsis acadica, brachiopod Glyptacrothele bohemica, ostnokožec Asturicystis havliceki, ichnofosilie a stélky řas 

Rejkovice - Ve žlutých 

Topografická situace: Lokalita se nachází v zářezu lesní cesty severozápadně od obce Rejkovice.

Stratigrafická pozice: Zóna Eccaparadoxides pusillus, subzóna Acadolenus snajdri.

Petrografická charakteristika: Červenohnědá břidlice s občasnými zelenými čočkami.

Typ odkrytosti: Několik umělých odkryvů. 

Faunistické společenstvo: trilobiti  Skreiaspis spinosa, Catharia havliceki, Conocoryphe sulzeri cirina, Ctenocephalus (Ctenocephalus) coronatus, Ellipsocephalus cf. hoffi, Acadoparadoxides (A.) sirokyi, Eccaparadoxides pusillus, Acadolenus snajdri, Jincella prantli, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia sp. A, ostnokožec Asturicystis havliceki.

Felbabka - Ostrý vrch 

Topografická situace: Lokalita se nachází na jižním až jihovýchodním svahu Ostrého vrchu na levém břehu Litavky severozápadně od obce Rejkovice.

Stratigrafická pozice: Interval Eccaparadoxides pusillus - Paradoxides gracilis až zóna Ellipsocephalus hoffi - Rejkocephalus - Lingulella.

Petrografická charakteristika: Světle až modrozelené droby, modrohnědé prachové břidlice.

Typ odkrytosti: Vesměs umělé odkryvy vytvořené na četných místech svahu.

Faunistické společenstvo: interval Eccaparadoxides pusillus - Paradoxides gracilis, trilobiti  Conocoryphe sulzeri sulzeri,  Hydrocephalus minor, Mikaparia milena, Peronopsis integra, Hypagnostus parvifrons,  ostnokožci Stromatocystites pentangularis, Acanthocystites briareus, Akadocrinus jani, ostrakod Konicekion snajdri.

Zóna Paradoxides gracilis, trilobiti  Conocoryphe sulzeri sulzeri, Acadoparadoxides (A.) sacheri, Hydrocephalus minor, Paradoxides gracilis, Lobocephalina emmrichi, Ptychoparia striata, Mikaparia milena,  Peronopsis integra, Hypagnostus parvifrons,  ostnokožci Stromatocystites pentangularis, Lichenoides priscus, Acanthocystites briareus, Akadocrinus jani, Etoctenocystis bohemica, ostrakod Konicekion radion.

Zóna Ellipsocephalus hoffi - Rejkocephalus - Lingulella, trilobiti Ellipsocephalus hoffi, Rejkocephalus rotundatus, ostrakod Konicekion tix.